14.09.2020

#field

photographer @masharaymers, models @olya_hryzlyuk

@yustynahryzlyuk